Komisyonlar

İntibak Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesİ İrem DÜZDAR ARGUN (Üye)
İş Yeri Eğitimi(Staj) Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesİ İrem DÜZDAR ARGUN (Üye)
Arş. Gör. Dr. Melike ERDOĞAN (Üye)
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Melike ERDOĞAN (Üye)
Arş. Gör. Ecem TÜMSEKÇALI (Üye)
Değişim Prog. Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesİ İrem DÜZDAR ARGUN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU (Üye)
Çift Anadal Yandal Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesİ İrem DÜZDAR ARGUN (Üye)
Burs Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İsa DOĞAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇÖMEZ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Melike ERDOĞAN (Üye)
Mezuniyet Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesİ İrem DÜZDAR ARGUN (Üye)
Kalite Çalışmaları Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇÖMEZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İsa DOĞAN (Üye)
Arş. Gör. Ecem TÜMSEKÇALI(Üye)